Registracija

Powered By Saaraan
Augmenija

Augmenija (2)

Alelopatija

Written by

Visų pirma, kas tai yra alelopatija?

Daugelis akvariuminių augalų ištikrųjų yra pelkiniai, prisitaikę trumpesnį ar ilgesnį laiką augti panirę, kad ir per pavasarinius potvynius. Teoriškai natūralu, kad tokie augalai galėtų gerai tarpti ir dirbtinėje kimininėje pelkėje.